BENOR brandblussers

Het BENOR keurmerk is een Belgisch, gedeponeerd collectief conformiteitsmerk en eigendom van het Belgisch Bureau voor Normalisatie. Het BENOR keurmerk wordt afgegeven in diverse sectoren, waaronder brandbeveiligingsmiddelen. Het beheer over het BENOR keurmerk is toegezegd aan certificeringsinstellingen per sector.
De certificatie is gebaseerd op productcontrole door de fabrikant over het gehele productieproces tot aan het eindproduct. Een certificeringsinstelling neemt steekproefsgewijs controles af, die de productcontrole van de fabrikant moeten bevestigen.
Gecertificeerde fabrikanten dienen, zich voor wat betreft hun gecertificeerde producten, te houden aan een aantal leveringsvoorschriften, zoals de herkenbaarheid van het product en het product zelf.
Om een vergunning te verkrijgen, om het BENOR keurmerk te mogen gebruiken, moet de fabrikant zorgen dat zijn product doorlopend in overeenstemming is met de norm, op basis van zelfcontrole en controle door een certificeringsinstelling.
Geen producten gevonden voor deze selectie.