Informatie over brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties of brandmeldcentrales kunnen een beginnende brand in een vroeg stadium signaleren. Hierdoor kan het blussen van een brand snel plaatsvinden en kan een gebouw op tijd worden ontruimd. De gevolgen van een brand kunnen  worden beperkt of zelfs worden voorkomen door een brandmeldinstallatie.

Wat is een brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie is een eenheid van aan elkaar aangepaste apparatuur, leidingen en daarbij behorende materialen, met het doel een brand te ontdekken, melden en om stuursignalen aan andere installaties door te geven. Belangrijk is de tijd die er is om bij een brand in actie te komen. Brandmeldinstallaties moeten  daarom uiterst betrouwbaar en bedrijfszeker zijn. Je moet er op kunnen vertrouwen dat het systeem op een cruciaal moment daadwerkelijk functioneert, maar dat het niet onnodig een alarmsignaal afgeeft, waardoor de brandweer voor niets komt.

Levering en onderhoud van brandmeldinstallaties

Van een brandmeldinstallatie mag je verwachten dat het werkt zoals het de bedoeling is. Een voorwaarde hiervoor is een goede aanleg en goed onderhoud. Levering en onderhoud van een brandmeldinstallatie wordt gedaan door specialisten. Het werk van deze specialisten en een goed beheer bepalen de kwaliteit van de brandmeldinstallatie. Brandweer en verzekeraar moeten kunnen vertrouwen op deze essentiële brandbeveiligingsvoorziening. Met periodiek onderhoud is er de zekerheid dat de brandmeldcentrale werkt zoals het moet, op het moment dat het nodig is. Een brandmeldinstallatie, geleverd door een gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf, met een certificaat voor levering en kwaliteitscontrole biedt die zekerheid.

RH Brandbeveiliging, dochteronderneming van Brandblussershop.eu  werkt uitsluitend met specialisten met een uitgebreide ervaring in de brandbeveiliging. Wij werken snel en doeltreffend. Onze servicedienst is op elk moment goed bereikbaar om u te helpen bij eventuele technische problemen aan de brandmeldinstallatie.

RH Brandbeveiliging geniet de hoogst mogelijke erkenning op het gebied van brandbeveiliging. Wij zij goed op de hoogte van gemeentelijke wet en regelgeving. Wij adviseren op basis van kennis en ervaring en installeren brandmeldinstallaties volgens het programma aan eisen, waarin ook de eisen van verzekeraar en brandweer zijn opgenomen. Hiermee bent u verzekerd van een kwalitatief goede brandmeldinstallatie.

Door onze lage overheadkosten en efficiënte werkwijze kunnen wij tegen een zeer concurrerende prijs een betrouwbare brandmeldinstallatie aanbieden.

Wet en regelgeving brandmeldinstallaties.

Overheid, brandweer of gemeenten eisen steeds vaker dat in nieuwe en bestaande gebouwen een brandmeldinstallatie wordt geïnstalleerd. De brandmeldcentrale moet worden ontworpen, geleverd, onderhouden en beheerd door een erkend brandbeveiligingsbedrijf.

Nieuwe brandmeldinstallaties moeten worden aangelegd volgens de norm NEN2535+C1:2010, bestaande brandmeldinstallaties moeten worden onderhouden volgens de norm NEN 2654-1:2002 nl.

Wij leveren uitsluitend goedgekeurde brandmeldinstallaties volgens de NEN 2535 en de jaarlijkse controle en het onderhoud volgens de verplichte NEN 2654

RH Brandbeveiliging mag zelf hercertificeren. Ook niet door ons geïnstalleerde brandmeldinstallaties kunnen wij in onderhoud nemen en hercertificeren. Wij hanteren een zeer scherp onderhoudstarief voor brandmeldinstallaties.

Een goed beheer van de brandmeldinstallatie zorgt voor minder loos alarm bij de brandweer.

Een beheerder van de brandmeldinstallatie heeft de bediening, de periodieke controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie tot taak. De beheerder is tevens het eerste aanspreekpunt voor de brandweer. Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in een gebouw te hebben, moeten ook zorgen voor een opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie.

RH Brandbeveiliging heeft vakmensen in dienst die de taak van Beheerder Brandinstallatie op zich nemen. Wij kunnen ook de opleiding tot Beheerder Brandmeldinstallatie voor u verzorgen.