Informatie over droge blusleidingen

Een droge blusleiding of stijgleiding is een stalen buis met een voeding- en brandslangaansluiting.  Op het  voedingspunt kan de brandweer een pompinstallatie aansluiten om het water te verplaatsen. Op elke brandkraan kan een brandslang aangesloten worden. De brandweer gebruikt de blusleiding om met een pomp het bluswater snel op de juiste plek te krijgen. Zonder blusleiding zou de brandweer veel  kostbare tijd verliezen bij het uitrollen en naar boven brengen van de brandslangen.

Droge blusleidingen zijn verplicht in hoge gebouwen, boven de 20 meter, zoals een flat en diepe gebouwen zoals bijvoorbeeld een parkeergarage. Dit geldt voor zowel  bestaande als nieuwe gebouwen.

Wet en regelgeving installatie en onderhoud droge blusleidingen

De installatie van droge blusleidingen en het onderhoud moeten gebeuren volgens de norm: NEN 1594 en worden beschreven in Artikel 6 Algemene gebruikseisen voor bouwwerken. Daarin wordt bepaald dat alle droge stijgleidingen  bij de oplevering en daarna eenmaal per vijf jaar moeten worden getest. Voor het afpersen wordt de stijgleiding geheel gevuld met water en onderworpen aan een druk van 16 bar, gemeten op maaiveldhoogte.  Deze druk moet, zonder bijpompen, gedurende 5 minuten gehandhaafd kunnen worden. Daarna moet boven de 75 meter, voor elke 10 meter, de druk met 100 kPa kunnen worden verhoogd.

Daarnaast moeten ook de volgende controlehandelingen aan de blusleidingen verricht worden:

- Visuele controle van de droge blusleiding(en).
- Controle op de aanwezigheid van afsluiters, handwielen, blinddeksels, aansluitstukken en pictogrammen.
- Controle op de gangbaarheid van de afsluiters en handwielen.
- Controle op de bereikbaarheid van de droge blusleiding.
- Zijn er geen gebreken of lekkages gevonden, dan wordt er een certificaat verstrekt voor 5 jaar na de afpersdatum.

Tenminste eenmaal per jaar moet een deskundige een controle houden en het nodige onderhoud verrichten om een goede werking van de pompinstallatie voor de droge blusleiding(en) te garanderen. Eigenaren dienen tevens te voldoen aan de algemene gebruikerseisen voor bouwwerken. De regelgeving hiervoor kan per gemeente verschillen.

Controle en onderhoud van de droge blusleiding is van levensbelang

De Overheid heeft daarom de regelgeving  in, september 2006, rondom onderhoud en controle  van droge blusleiding flink aangescherpt. Bovenstaande controletaak werden tot voor kort door de brandweer uitgevoerd.  Door bezuinigingen  is de verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid van de droge blusleidingen verlegd naar de eigenaar of beheerder van een gebouw. Als eigenaar bent u nu aansprakelijk als blijkt dat uw droge blusleiding niet aan de normen en eisen voldoet.

Brandblussershop is gekwalificeerd om zowel de jaarlijkse controle op alle onderdelen als het vijfjaarlijkse groot onderhoud met hydrostatische test en afpersing van uw droge blusleidingen te verzorgen. U ontvangt hierbij een uitgebreid onderhoudsrapport en bij goedkeuring een geldig certificaat, dat uw droge blusleiding(en) weer voor 5 jaar zeker stelt.