Veelgestelde vragen

Brandbeveiliging is een veel omvattend onderwerp. Hoe ben je het best beveiligd tegen brand. Welke brandblusmiddelen moet je kiezen. Wat zijn de wettelijke richtlijnen. Veelgestelde vragen waarvan de antwoorden een goed beeld kunnen vormen voor de juiste aanpak voor een optimale brandbeveiliging. Door middel van de antwoorden op veelgestelde vragen willen wij u zo uitgebreid mogelijk informeren.

Brandblussershop contact via WhatsApp: wat houdt dit in?

De Brandblussershop biedt WhatsApp service voor al uw brandveiligheidsvragen over bijvoorbeeld brandblussers in en om het huis. Ons team van brandveiligheidsexperts doet er alles aan om u te helpen via WhatsApp.

Wat is het nummer van de Brandblussershop WhatsApp service telefoon?

U kunt een bericht sturen naar de Brandblussershop via WhatsApp op nummer: 06-13615271.

Kan ik het WhatsApp nummer ook bellen?

Nee, het WhatsApp service nummer van de Brandblussershop is uitsluitend bereikbaar via WhatsApp.

Wanneer is de Whatsapp service nummer bereikbaar?

De Brandblussershop WhatsApp is altijd bereikbaar. Tijdens kantoortijden geven wij antwoord of advies op al uw brandende vragen over brandveiligheid in en om het huis.

Hoe werkt het 14 dagen recht van retour?

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier, die wij met uw bestelling hebben meegestuurd.

Waar kan ik terecht met mijn vraag, opmerking en/of klacht?

Heeft u een vraag, opmerking of klacht dan kunt u deze mailen naar info@brandblussershop.eu. Gedurende kantooruren staan wij ook telefonisch en via de chat op de website klaar om uw te adviseren en opmerkingen en/of klachten snel te behandelen.  Via de mail kunt u gemiddeld binnen twee werkdagen een reactie van ons verwachten.

Ben ik verplicht om brandblussers te hebben?

Bedrijven moeten aan heel veel wetten, regels en vastgestelde brandveiligheidsnormen voldoen. Deze regelgeving is noodzakelijk, zodat mensen erop kunnen vertrouwen dat ze in uw bedrijf veilig zijn en in geval van calamiteit geen onnodig risico lopen. Als specialist geeft brandblussershop advies voor een brandveilige omgeving. Als particulier bent u niet verplicht om brandblusmiddelen in huis te hebben. Toch is het raadzaam om een blusdeken en een sproeischuimblusser van 6 liter binnen bereik te hebben. Met een kleine brandblusser kunt u open vuur snel en doeltreffend blussen. Brandblussershop heeft verschillende brandblusmiddelen die de veiligheid in huis verhogen.

Hoeveel brandblussers heb ik nodig?

Het aantal brandblussers en waar deze geplaatst dienen te worden is afhankelijk van de brandrisico’s. In de regel is één brandblusser (6 liter sproeischuim, 6 kg poeder of 5 kg CO2) per 200m2 voldoende. Per verdieping zijn er minimaal twee brandblussers nodig. Bij brandgevaarlijke werkzaamheden, of wanneer er in een ruimte brandbare stoffen liggen opgeslagen,  moet  één brandblusser per 100m2 aanwezig zijn met een minimum van drie brandblussers per verdieping.

Welke brandblusser moet ik kiezen?

De juiste brandblusser is afhankelijk van de soort  brand die in de ruimte, waarvoor u een brandblusser wilt, het meest waarschijnlijk is. Een brandblusser voor een auto heeft een andere afmeting dan die voor een vrachtwagen. Voor een bedrijf gelden weer andere regels dan voor een woonhuis. Een sproeischuim brandblusser is zeer effectief, gebruiksvriendelijk en nagenoeg overal inzetbaar.

Moeten brandblussers verplicht worden gecontroleerd?

Controle en onderhoud van brandblussers is niet alleen verplicht, het moet zelfs gebeuren volgens de wettelijke NEN-normen. U kunt er uitgebreid over lezen op Brandblussershop.eu. Bij ons bent u verzekerd van een goede en betrouwbare controle. Kleine brandblussers voor particulier gebruik hoeven niet verplicht onderhouden of gecontroleerd te worden. Toch raden wij u aan om uw privé brandblusser of brandslanghaspel wel regelmatig door een deskundige te laten controleren. Het gaat immers om uw veiligheid en de wettelijke garantie.

Wat doe ik met een beschadigde brandblusser?

Brandblussers die beschadigd zijn kunnen erg gevaarlijk zijn wanneer ze worden gebruikt. Als uw brandblusser is beschadigd, doordat de blusser is gevallen of op welke andere manier dan ook, dient u deze te laten keuren door een erkend onderhoudsbedrijf. Een gediplomeerd monteur kan beoordelen of de brandblusser nog veilig te gebruiken is. Neemt u hiermee geen enkel risico. In het verleden zijn hier meermalen ongelukken mee gebeurd!

Wat doe ik met de brandblusser als deze gebruikt is?

Na gebruik moet de brandblusser door een REOB gediplomeerd monteur gereviseerd en gevuld worden. Nadat de erkende monteur de brandblusser opnieuw heeft verzegeld is deze weer veilig verklaard.

Heb ik garantie op een brandblusser?

De verschillende soorten brandblussers hebben verschillende garantiebepalingen. Voor garantie dient een brandblusser onbeschadigd te zijn. De borgpen en de plastic verzegeling boven in de afsluiter moeten nog aanwezig zijn, wanneer deze ontbreken vervalt de garantie. De factuur en orderbon dienen als garantiebewijs.

Wat houd 2 jaar brandblussershop garantie in?

Deze garantie verschilt per product, bij twijfel vraag het ons. Als er een NEN normering naar het product verwijst dan word deze automatisch gehanteerd. Garantie die wij extra geven op een brandblusser met 2 jaar is uiteindelijk als deze roestvorming aan de binnenkant zou vertonen buiten de periodieke controle die normaal gesproken is vereist.Echter een brandblusser die na 1 jaar zijn periodieke controle niet heeft gehad, en bijvoorbeeld druk verliest, word afgewezen.Dit valt onder de fabrieksgarantie en die schrijft altijd 1 jaar periodieke controle voor. Wij kunnen tevens deze controle voor u verzorgen.

Hoe oud mag een brandblusser zijn?

Een brandblusser, ongeacht het soort, moet na 20 jaar vervangen worden. Voorwaarde is dat de brandblusser onbeschadigd is en volgens de geldende normen is onderhouden en gecontroleerd.

Hoe herken ik een goedgekeurde brandblusser?

In het Besluit Draagbare Blustoestellen 1997 is bepaald dat brandblussers een rijkstypekeur moeten hebben voor de Nederlandse markt. Een rijkstypekeurnummer wordt voor 5 jaar afgegeven en dient daarna vernieuwd te worden. Op brandblussers die zijn goedgekeurd voor Nederland staat op het etiket een ellips met het rijkstypekeurnummer. Om te weten of het een geldig rijkstype is, zoekt u onder rijkstypekeur. De bluscapaciteit van een brandblusser wordt weergeven in een getal (rating) en staat op het toestel vermeld. Een brandblusser wordt goedgekeurd wanneer de hiervoor vereiste rating wordt gehaald.

Wat betekent een milieukeur voor brandblussers?

Brandblussers met een milieukeur zijn duidelijk minder milieubelastend dan de reguliere brandblussers. Er mogen geen blusmiddelen worden gebruikt die volgens Europese regels geclassificeerd zijn als toxisch, schadelijk, bijtend of corrosief. Er worden tevens eisen gesteld aan de kwaliteit en productinformatie.

Wat betekent de term brandklasse?

Brandklasse ABCD en F geven de soort brandhaard aan. Zo is een brandklasse A een brand van vaste stof en een brandklasse B van vloeistof, C van gas, D van metaal en F van vet. Een brandblusser is niet geschikt voor elke brandhaard. Daarom wordt met de brandklasse aangegeven voor welke brand de blusser gebruikt kan worden. Zo is een zogenaamde vetblusser geschikt voor brandklasse F en een sproeischuimblusser voor brandklasse AB.

Is een blusdeken wel veilig voor het blussen van een vet- of oliebrand?

Eind 2013 en begin 2014 was er veel ophef over de veiligheid van blusdekens bij vetbranden. De dekens zouden de hoge temperaturen niet aankunnen en zelf gaan branden. Nader onderzoek heeft er nog niet voor gezorgd dat alle blusdekens nu veilig zijn. De brandwondenstichting raadt aan om geen blusdekens te gebruiken voor vet- en oliebranden. Volgens de stichting en de Brandweer kan een vet- of oliebrand het best gedoofd worden met een passend pan deksel. Een bandblusser met klasse F is ook zeer geschikt om een vlam in de pan mee te blussen. Voor het doven van brandende kleding op personen  is een blusdeken wel heel geschikt.

Is een rookmelder verplicht?

Volgens het nieuwe Nederlandse Bouwbesluit zijn in nieuwe woningen rookmelders, aangesloten op het lichtnet, verplicht. Oudere woningen hebben deze verplichting niet, maar het is wel aan te raden. Rookmelders voorkomen veel slachtoffers bij brand.

Wat is het verschil tussen een rookmelder en een koolmonoxidemelder?

Rookmelders reageren wanneer zij rook detecteren, die een brand aankondigen. Koolmonoxidemelders, slaan alarm wanneer zij de giftige gassen van defecte gasapparaten voor koken of verwarmen of draaiende voertuigen in afgesloten ruimten detecteren. Er zijn ook combimelders in de handel. Deze melden zowel rook als koolmonoxide. Daarnaast zijn er hittemelders, deze zijn zeer geschikt voor vochtige en stoffige ruimten, waar een rookmelder vals alarm zou kunnen geven.

Wat is een rookmelder NEN 2555?

In nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten mogen alleen optische rookmelders gebruikt worden. De optische rookmelders moeten voldoen aan de eisen van de norm NEN 2555. Zo moet de rookmelder rechtstreeks op het lichtnet aangesloten zijn en voorzien van een secundaire energiebron. Ook bepaald NEN 2555 waar en hoe de optische rookmelder gemonteerd dient te worden.

Wat is een goede rookmelder?

Een goed functionerende rookmelder geeft een harde waarschuwingstoon van 85 dB of meer. Over het algemeen werkt elke rookmelder naar behoren. De levensduur en de soort batterij zijn bepalend voor de prijs.

Waar moet een rookmelder hangen?

Een rookmelder is op elke verdieping nodig. Het is belangrijk de rookmelder aan het plafond te bevestigen met meer dan 50 cm ruimte vanaf de zijmuur en hoeken van het vertrek. Rook stijgt op en wordt het eerst aan het plafond opgemerkt.

Heeft een rookmelder onderhoud nodig?

In een rookmelder zit een lampje. Door rook wordt de lichtstraal van het lampje verstoord, waardoor het alarm afgaat. Ook door teveel stof wordt de lichtstraal verstoord, waardoor de rookmelder vals alarm geeft. Het is belangrijk om jaarlijks de rookmelder stofvrij te maken en tegelijk de batterij te verwisselen.

Ben ik verplicht om een brandmeldcentrale aan te laten leggen?

Een brandmeldcentrale is verplicht in gebouwen waar meerdere mensen aanwezig zijn. Brandmeldcentrales moeten worden aangelegd volgens de norm NEN2535+C1:2002 en onderhouden volgens de norm NEN2654-1:2002

Wat is een droge blusleiding?

De Brandweer gebruikt een droge stijgleiding, of blusleiding bij hoge gebouwen, om met een pomp het bluswater snel op de juiste plek te krijgen, zodat geen kostbare tijd verloren gaat met het uitrollen en naar boven brengen van de brandslangen. Blusleidingen zijn verplicht in gebouwen, hoger dan 20 meter en diepe gebouwen, zoals een parkeergarage. De installatie en het onderhoud van droge stijgleidingen moet gebeuren volgens de norm: NEN 1594 en wordt beschreven in Artikel 16 algemene gebruikseisen voor bouwwerken.

Wat verstaat men onder noodverlichting?

Onder noodverlichting verstaat men een vluchtrouteverlichting, anti-paniekverlichting en verlichting van werkplekken met verhoogd risico. De vluchtrouteverlichting dient te zijn aangegeven met een pictogram. De weg naar de vluchtroute moet verlicht zijn, zodat mensen niet in paniek raken. Wanneer de stroom uitvalt moet de noodverlichting er voor zorgen dat er op de werkplek voldoende licht is om een proces af te sluiten en veilig de ruimte te verlaten.

Is noodverlichting verplicht?

Noodverlichting is verplicht in gebouwen. De norm NEN-EN 1838 bepaalt waar een noodverlichting aan moet voldoen, wat betreft lichtsterkte, kleur, verblinding en waar noodverlichting moet worden geplaatst. NEN-EN 5017 voorziet in regels over onderhoud van het elektrotechnische deel.
NEN 6088 geeft de eisen voor signalering en routeplan vluchtwegaanduiding.

Wat betekent BHV?

BHV, bedrijfshulpverlening, is in ons land verplicht sinds 1994. Een werkgever is verplicht om een BHV organisatie te hebben, zodat EHBO is gegarandeerd. Elk bedrijf moet één of meer opgeleide hulpverleners hebben, die eerste hulp kunnen verlenen, brand kunnen bestrijden, kunnen reanimeren en bezoekers kunnen evacueren.

Moet ik de decoratie/versiering in mijn horecabedrijf verplicht laten impregneren?

In de horeca is het verplicht om geïmpregneerde decoratie en versieringen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld met Kerst. Iets dat brandvertragend geïmpregneerd is, zal minder snel vlam vatten. Geïmpregneerde materialen moeten voldoen aan de ISO 6940/41 en DIN 4102/B1 norm, conform het Bouwbesluit. Vraag naar de mogelijkheden bij Brandblussershop.

Op onze website Brandblussershop.eu leest u nog uitgebreider over alle soorten brandblusmiddelen en brandbeveiligingsmiddelen. Wilt u graag persoonlijk advies dan kunt u altijd contact opnemen.

Als NCP, KIWA en REOB erkend en gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf zijn wij ervaren op het gebied van brandpreventie. Ons technisch personeel adviseert u graag over ons leveringsprogramma, de toepassingsmogelijkheden en materiaalkeuze. Door middel van de antwoorden op deze veelgestelde vragen over brandbeveiliging hopen wij u een goed beeld te hebben gegeven van de mogelijkheden om uw omgeving tegen brand te beveiligen.