Informatie over noodverlichting

Noodverlichting is een belangrijke veiligheidsvoorziening in een gebouw. Je mag daar geen onnodige risico’s mee nemen.  Het is van essentieel belang voor aanwezigen om in geval van nood een gebouw snel en veilig te kunnen verlaten. Zowel werkgevers als eigenaren zijn verantwoordelijk voor een goede, betrouwbare nood verlichting.

Brandblussershop.eu heeft de expertise om u te adviseren bij de aanschaf van een betrouwbare noodverlichting, conform de Europese standaardeisen (EN60598-2-22).

Onder nood verlichting valt vluchtrouteverlichting, anti-paniekverlichting en verlichting van werkplekken met verhoogd risico. Van vluchtrouteverlichting wordt geëist dat de vluchtroutes goed zijn aangegeven en op een veilige manier kunnen worden gebruikt. De vluchtrouteverlichting bestaat uit verlichting van de vluchtweg en een vluchtwegaanduiding door middel van een pictogram. De weg naar de vluchtroute dient verlicht te zijn waardoor mensen de vluchtroute kunnen herkennen en niet in paniek raken. Wanneer de verlichting wegvalt in een mogelijk gevaarlijke werksituatie, moet nood verlichting er voor  zorgen dat er voldoende licht is om het proces af te sluiten en de ruimte veilig te verlaten.

Centrale of decentrale noodverlichting.

Nood verlichting kan op twee manieren worden voorzien van energie. Centraal en decentraal, afhankelijk van waar de energiebron zich bevindt. Centrale nood verlichting wordt gevoed door een centrale voedingskast. Hierbij worden meerdere nood verlichting  armaturen op één energiebron aangesloten. Bij stroomuitval schakelt de centrale voedingskast over op een nood stroomvoorziening. Bij decentrale nood verlichting wordt de armatuur aangesloten op de normale netspanning. In geval van nood schakelt de nood verlichting dan over op een eigen energiebron, een accu of batterij,  in de armatuur. Noodverlichting brand alleen in geval van netspanningsuitval, dus in geval van nood wordt de noodverlichting armatuur gevoed door een accu in de armatuur zelf of door een centrale voedingskast. Nood verlichting kan ook continu branden. In een normale situatie wordt de nood verlichting gevoed door de netspanning. Bij stroomuitval schakelt de nood verlichting over op de eigen accu of de voedingskast.

Geschakelde noodverlichting is ook een mogelijkheid. Hierbij wordt de nood verlichting meegeschakeld met de normale verlichting of dient het als nachtverlichting. Als de stroom uitvalt wordt de noodvoorziening automatisch ingeschakeld, ook als deze was uitgeschakeld.

Verplichte inspectie

Het is verplicht de nood verlichting minimaal eenmaal per jaar te laten inspecteren. Bij een inspectie van de nood verlichting wordt deze geïnventariseerd en de diverse testfuncties worden bij het reguliere onderhoud gecontroleerd. Lichtbronnen en accu’s worden preventief vervangen om veiligheid te waarborgen en te voldoen aan de wetgeving.

Laat uw noodverlichting inventariseren en onderhouden door Brandblussershop.eu

Bij inventarisatie van de noodverlichting wordt gekeken naar de volgende punten:

- De specifieke eisen van brandweer en gemeente.
- Naar risicovolle ruimten met productie, gas- en ontploffingsgevaar.
- Ruimten waar de elektrakasten zich bevinden.
- De functie van het gebouw.
- Een routeplan met vluchtwegaanduiding.
- Het ontruimingsplan.
- Aanwezigheid van goedgekeurde onderhoudsplannen.
- Controle van inspecties en logboeken.
- Aanwezigheid van pictogrammen, zoals vluchtwegaanduiding.
- Noodverlichting bij brandapparatuur en vluchtuitgangen.
- Branduren van de armaturen.
- Bijzondere omstandigheden.

Bovenstaande items worden getoetst aan de normen:

NEN-EN 1838, noodverlichting in gebouwen (Bouwbesluit) welke bepaalt waar een noodverlichting aan moet voldoen, wat betreft lichtsterkte, kleur, verblinding en dergelijke en waar noodverlichting moet worden geplaatst.

NEN-EN 5017, onderhoud van noodverlichting (Gebruikersbesluit), het elektrotechnische deel.
NEN 6088 routeplan vluchtwegaanduiding. Deze norm geeft de eisen voor de signalering.

Het periodieke onderhoud bestaat uit de controle van de testknop, het vernieuwen van led lamp of TL verlichting, het testen van de accu en een eindcontrole, waarna de armatuur wordt gereinigd en een controlesticker wordt geplaatst.

Voor grote evenementen of een gezellig buurtfeest HUURT u bij Brandblussershop.eu noodverlichting armaturen per weekend of per week.