Informatie over onderhoud

Onderhoud van brandbestrijdingsmiddelen en brandveiligheidsvoorzieningen is minstens zo belangrijk als een goed overwogen aanschaf. Immers u kunt nog zo’n goede brandmeldinstallatie, brandblusser of nood verlichting hebben aangeschaft, wanneer er geen controle en onderhoud plaats vindt kan het dat u bij een calamiteit door de brandbestrijdingsmiddelen en brandveiligheidsmiddelen in de steek wordt gelaten. Het is dan ook wettelijk verplicht om brandblussers, brandslanghaspels, nood verlichting, droge stijgleidingen en brandmeldinstallaties jaarlijks te laten controleren.

Onderhoud volgens NEN-norm

Onderhoud aan brandblusmiddelen is niet alleen verplicht, het moet ook gebeuren volgens de wettelijke NEN- normen. NEN staat voor Nederlandse Norm. NEN-EN normen gelden voor alle Europese lidstaten. Belanghebbende partijen maken vrijwillig afspraken over een proces, dienst of product. Deze belanghebbende partijen samen, vormen een normcommissie waarin de norm wordt ontwikkeld. De NEN begeleidt, adviseert en faciliteert.

NEN 2659 Onderhoud van verrijdbare blustoestellen

Deze norm geeft voorschriften voor controle  door de gebruiker van  verrijdbare blustoestellen, of bluswagens, en  jaarlijks onderhoud en revisie door een REOB gediplomeerd monteur.

- Na 5 jaar moet het de bluswagen uitgebreid worden onderhouden door een REOB gediplomeerd monteur.
- Na 10 jaar moet de bluswagen in de revisie. Een REOB gediplomeerd monteur moet de bluswagen hervullen.
- Na 20 jaar worden bluswagens afgekeurd.

NEN 2559 Onderhoud draagbare blustoestellen

De voorschriften voor controle en onderhoud zijn bij draagbare brandblussers nagenoeg hetzelfde als bij verrijdbare blustoestellen. Tijdens het vijfjaarlijkse uitgebreide onderhoud wordt de vulling van nat- en schuimblussers vervangen. Tijdens de revisie, na tien jaar,  wordt de brandblusser volledig gedemonteerd en eventueel worden onderdelen en de vulling vernieuwd. Slang, pistool en patroon worden afgeperst. CO2 blussers worden afgeperst en geijkt.

NEN 671-3 Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslangsystemen met plat-oprolbare slang


Deze norm dicteert de eisen voor controle en onderhoud, zodat de brandslang haspel blijft werken zoals is bedoeld: als eerste blusmiddel voordat de brandweer het overneemt.

- De gebruiker moet de brandslang haspel regelmatig controleren.
- De gebruiker moet de brandslang haspel registreren en in een document vastleggen wat de technische eigenschappen zijn en waar de brandslang haspel zich bevindt.
- De haspel dient duidelijk gemarkeerd te zijn met een pictogram.
- De brandslang haspel moet jaarlijks worden onderhouden en gecontroleerd op druk en doorstroom door een REOB monteur.
- Om de 5 jaar moet de brandslang haspel worden getest op maximale werkdruk.

Kleine brandblussers voor particulier gebruik:

Brandblussers voor particulier gebruik hoeven niet verplicht gecontroleerd en onderhouden te worden. Het is echter wel raadzaam om uw privé brandblusser of brandslang haspel regelmatig deskundig te laten controleren. Laat uw brandblusser na gebruik ook direct hervullen, ook als het toestel niet geheel leeg is.

Bij Brandblussershop bent u verzekerd van een goede en betrouwbare controle.  Al onze brandblussers, brandslang haspels en bluswagens worden geleverd inclusief een controle na het eerste jaar.  Controle en onderhoud wordt uitgevoerd door een REOB erkend en KIWA gecertificeerd bedrijf. Bij aanschaf van een brandblusser ontvangt u 5 jaar garantie. Bij aanschaf van een brandslanghaspel 10 jaar garantie.

NEN 1594 Droge blusleidingen in  gebouwen

Droge stijgleidingen, of blusleidingen, moeten jaarlijks worden onderhouden door visuele controle van alle onderdelen. Controle van voeding- en brandslangaansluitingen.  Controle van rubberen afdichtingen en de spindels.

- Stijgleidingen moeten om de 5 jaar uitgebreid worden onderhouden.
- Dit bestaat uit het jaarlijks onderhoud, aangevuld met een controle op de aanwezigheid van afsluiters, handwielen, gevelkast, blinddeksels, aansluitstukken en pictogrammen.
- Controle op de gangbaarheid van de afsluiters en handwielen.
- De bereikbaarheid van de stijgleiding.
- Het testen van de stijgleiding.
- Het legen en afsluiten van de leiding en eventuele reparaties bij lekkage.

Voor het afpersen wordt de stijgleiding gevuld met water en getest onder een druk van 16 bar, gemeten op maaiveldhoogte. Zonder bijpompen moet deze druk in de stijgleiding minimaal 5 minuten gehandhaafd kunnen worden. Boven de 75 meter moet de druk met 100 kPa per 10 meter kunnen worden verhoogd. Wanneer er geen lekkages of gebreken zijn, wordt een certificaat verstrekt voor 5 jaar na de afpersdatum.

Brandblussershop verzorgt zowel de jaarlijkse controle van alle onderdelen van uw droge stijgleiding als het  vijfjaarlijkse grote onderhoud met hydrostatische test en afpersing.  U ontvangt een uitgebreid onderhoudsrapport en certificaat bij goedkeuring.

Vraag vrijblijvend offerte aan bij Brandblussershop.eu voor het verzorgen van uw droge stijgleidingen.

NEN 2654 Onderhoud brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie, of brandcentrale, waakt over de veiligheid van mensen, materialen en het milieu en moeten bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. De Overheid wil een systeem dat geen valse meldingen veroorzaakt. U als gebruiker wil dat de brandmeldinstallatie op het cruciale moment goed functioneert en geen onnodig alarmsignaal afgeeft. Het installeren en onderhouden van een brandmeldinstallatie is werk voor specialisten. Om de kwaliteit van een brandmeldinstallatie aan te tonen wordt een certificaat afgegeven. Brandmeldinstallaties moeten vanaf 1 april 2012 worden gecertificeerd op basis van het CCV, Inspectieschema Brandmeldinstallaties. Hierbij wordt naar de brandmeldinstallatie gekeken in samenhang met andere installaties en de bouwkundige en organisatorische maatregelen.

- Gecontroleerd wordt of de brandmeldinstallatie voldoet aan het doel waarvoor het geïnstalleerd is.
- Bij een positieve inspectie wordt een inspectiecertificaat verstrekt, dat elk jaar dient te worden verlengd.
- NEN 2654 voorziet in de eisen voor beheer, controle en onderhoud van een brandmeldinstallatie.

Brandblussershop.eu  werkt uitsluitend met specialisten met een uitgebreide ervaring in de brandbeveiliging. Wij werken snel en doeltreffend. Onze servicedienst is op elk moment goed bereikbaar om u te helpen bij eventuele technische problemen aan de brandmeldinstallatie.

Brandblussershop mag zelf hercertificeren. Ook niet door ons geïnstalleerde brandmeldinstallaties kunnen wij in onderhoud nemen en hercertificeren. Wij hanteren een zeer scherp onderhoudstarief voor brandmeldinstallaties.

NEN-EN 50172 Onderhoud noodverlichting.

Niet alleen bij brandmiddelen, maar ook bij nood verlichting is een jaarlijkse controle verplicht.

Het jaarlijkse onderhoud van nood verlichting moet worden uitgevoerd conform de norm NEN-EN 50172. Bij deze jaarlijkse controle wordt de noodverlichting geïnventariseerd, waarbij wordt gekeken naar de volgende punten:

- De specifieke eisen van brandweer en gemeente.
- Naar risicovolle ruimten met productie, gas- en ontploffingsgevaar.
- Ruimten waar de elektrakasten zich bevinden.
- De functie van het gebouw.
- Een routeplan met vluchtwegaanduiding.
- Het ontruimingsplan.
- Aanwezigheid van goedgekeurde onderhoudsplannen.
- Controle van inspecties en logboeken.
- Aanwezigheid van pictogrammen, zoals vluchtwegaanduiding.
- Nood verlichting bij brandapparatuur en vluchtuitgangen.
- Branduren van de armaturen.
- Bijzondere omstandigheden.

Tijdens het onderhoud wordt de testknop gecontroleerd, de led lamp of TL verlichting vervangen en de accu getest. Daarna volgt een eindcontrole en wordt de armatuur gereinigd en een controlesticker geplaatst.

Brandblussershop is naast brandbeveiliging ook gespecialiseerd in het onderhouden van nood verlichting installatie. Wij kunnen uw nood verlichting installatie gelijktijdig met  uw brandblusmiddelen jaarlijks onderhouden.

Brandblussershop is een REOB NCP erkend onderhoudsbedrijf, gecertificeerd door het NCP en VEBON.

Wij voldoen aan alle eisen omtrent vakbekwaamheid en veiligheid.

De jaarlijkse controle van brandblussers, brandslang haspels, noodverlichting systemen en brandmeldinstallaties is inclusief:

- Rapportage
- Verzegeling
- Onderhoudsetiket
- Instructie
- Advies
- Voorrijkosten

Brandblussershop biedt service en kwaliteit tegen een lage prijs.

Vraag vrijblijvend offerte aan. Heeft u een voordeliger offerte, neem dan gerust contact met ons op. Wij proberen u een scherpere prijs aan te bieden. Heeft u al brandveiligheidsvoorzieningen of heeft u ze niet in onze webwinkel aangeschaft, maar zoekt u wel een erkend servicemonteur, neem ook dan contact met ons op.