Informatie over sproeischuimblussers

De sproeischuimblusser wordt steeds meer toegepast. Voor de meeste plaatsen is een sproeischuimblusser de beste keuze.  De sproeischuimblusser is geschikt voor de brandklassen A en B en eventueel voor de brandklasse F. In tegenstelling tot de poederblusser veroorzaakt de sproeischuimblusser weinig nevenschade. Er kan met de sproeischuimblusser zeer  plaatsgericht geblust worden, waarna de ruimte snel weer in gebruik genomen kan worden. De sproeischuimblusser kan prima gebruikt worden op elektrische apparatuur. Door de speciale sproeimond is de vernevelde blusstraal van de sproeischuimblusser niet elektrisch geleidend.

ABF sproeischuimblusser

Deze brandblusser is geschikt voor het blussen van vaste organische- en kunststoffen (brandklasse A). Brandklasse B, betekent dat de sproeischuimblusser een blusmiddel bevat om vloeistofbranden te blussen, zoals benzine en olie

Brandklasse F betekent, dat de sproeischuimblusser een blusmiddel heeft om bijvoorbeeld een frituurvet brand te blussen. Vet branden zijn moeilijk te blussen doordat er herontsteking kan ontstaan. Zodra de temperatuur van olie of vet oploopt tot boven de 320C vindt zelfontbranding plaats en vliegt het vet of de olie spontaan in brand. Doordat de temperatuur zo hoog is zal  water uit een blusmiddel explosief verdampen en het hete vet zeer fijn verneveld worden door de ontstane stoomwolk. Een sproeischuimblusser met brandklasse F bevat blusmiddel dat zorgt voor een gasdichte laag boven het frituurvet. Het schuim heeft een sterk koelende werking en vermengt zich gedeeltelijk met het vet, waardoor herontsteking voorkomen wordt.

Werking van de sproeischuimblusser

Sproeischuimblussers zijn gevuld met water en een schuimvormend middel. Het blussen gebeurt door het afdekken van de brandhaard met het schuim. Hierdoor kan er geen zuurstof meer bij de brandhaard komen en dooft het vuur. In mindere mate zorgt het schuim ook voor afkoeling van het brandende materiaal. De meest toegepaste sproeischuimblussers ( de AFFF sproeischuimblussers) hebben een speciale spuitmond waardoor elke druppel vloeistof wordt afgewisseld met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrische geleidend is. Het mengen van lucht met de vloeistof zorgt voor een langere blusduur. Door deze lange blusduur en doordat er weinig nevenschade ontstaat, is deze AFFF sproeischuimblusser zeer geschikt voor  het kantoor, de werkplaats,  op school, in het ziekenhuis, voor de showrooms en het woonhuis. Voor buitentoepassing is er een vorstbestendige sproeischuimblusserBrandblussershop raadt in ieder huishouden de sproeischuimblusser 6 liter aan.

Het gebruik van een sproeischuimblusser

1) Verbreek het zegel en trek de borgpen uit. Het handvat niet inknijpen!
2) Neem de slang in de hand. Bij een vetbrandblusser is het verstandig om deze met een metalen lans te hebben.
3) Controleer de werking van de sproeischuimblusser door kort in te knijpen, gericht op de grond.
4) Nader de brandhaard tot op drie meter.
5) Houd de sproeischuimblusser laag en richt  in een kleine hoek op de brandhaard.
6) Beweeg de blusslang rustig van links naar rechts over het vuur.
7) Is de brand geblust, dan rustig achterwaarts weglopen.

In de webwinkel heeft Brandblussershop.eu sproeischuimblussers van 2,6 en 9 liter.
In vorstbestendige uitvoering en met ECO/BIO blusmiddel.